Нови възможности за бизнеса бяха обсъдени на регионална работна среща в Бургас